Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Monday, July 6, 2015

శ్రీ సాయి సత్ చరిత్రను పారాయణచేయవలసిన పధ్ధతి

0 comments Posted by tyagaraju on 8:23 AM
         Image result for images of lord sainath
           Image result for hd images of rose hd

06.07.2015 సోమవారం
ఓం సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు


శ్రీ సాయి సత్ చరిత్రను పారాయణచేయవలసిన పధ్ధతి     
ఆంగ్ల మూలం : లెఫ్టినెంట్.కల్నల్.ఎం.బీ.నింబాల్కర్ 
         

ప్రతీ సాయి భక్తుడు శ్రీ సాయి సత్ చరిత్రను పారాయణ చేస్తారు, చేస్తున్నారు. కాని పారాయణ అనేది ఏవిధంగా చేయాలి అనే విషయం గురించి శ్రీ ఎం.బీ.నింబాల్కర్ గారు వివరించారు.  ఏవిధంగా చదవాలో శ్రీ సాయిబాబాయే సత్ చరిత్రలో చెప్పారు.  మనమందరమూ పారాయణ చేస్తాము.  కాని మనసు పెట్టి చదవాలి.  పారాయణ ఎప్పుడయిపోతుందా, ఎప్పుడు లేద్దామా అనే ఆలోచన మన మనసులోకి రాకూడదు.  కాస్త ఆలస్యమయినా సరే కుదురుగా కూర్చొని మనసు పెట్టి చదవాలి.  పుస్తకం చదువుతున్నపుడు ఆనాడు బాబా వారు జీవించిన రోజులలో మనము ఉన్నట్లుగాను, ఆయన సమక్షంలో ఉన్న భక్తులలో మనము కూడా ఒకరుగా ఉన్నట్లుగా భావించుకుని చదివితే ఆ అనుభూతే వేరు. చదివిన తరువాత మరలా రాత్రి పడుకునేముందు మరొక్కసారి మననం చేసుకోండి.  
ఇక చదవండి. 
ఓం సాయిరాం 
Image result for images of lt.col.nimbalkar
ఒక భక్తుడు సాయి సత్ చరిత్రను 12సార్లు చదివాడు.  అయినాకాని ఎటువంటి అనుకున్న ఫలితాన్ని సాధించుకోలేకపోయాడు.  నేను అతనిని నాసమక్షంలో చదవమన్నాను.  ఒక ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు తన గమ్యస్థానానికి సాధ్యమయినంత తొందరగా చేరుకుందామని అత్యంత వేగంగా పరుగుపెట్టినట్లుగా అతను చాలా వేగంగా చదవడం మొదలుపెట్టాడు. 

Friday, July 3, 2015

శ్రద్ధ - సబూరి

0 comments Posted by tyagaraju on 12:35 AM
          Image result for images of shirdi sainath
          Image result for images of rose and lily flowers

03.07.2015 శుక్రవారం
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు 

శ్రద్ధ - సబూరి 

బాబా తనభక్తులను పిచ్చుక కాళ్ళకు దారం కట్టి లాగినట్లుగా తనవద్దకు రప్పించుకుంటానని చెప్పారు.  మొదట్లో సాయిపై నమ్మకం లేకపోయి ఉండవచ్చు.  బాబాకు తన భక్తులు ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే, ఏదో ఒక సంఘటన ద్వారా, వారి మనసులను ప్రభావితం చేసి తన భక్తులుగా మార్చుకుంటారు.  మనసులో కోరుకున్న కోరికలను కూడా వెంటనే తీర్చి మనకి ఆశ్చర్యాన్ని కలుగ చేస్తారు.  ఆ సమయంలో మనకి అది ఒక అధ్బుతమయిన సంఘటనగా కలకాలం గుర్తుండిపోతుంది.  ఆవిధంగానే బాబా వారు నాకు షిరిడీలో ఆయన దర్శనానికి వెడుతున్నపుడు మనసులో బాబాకి ప్రసాదం, కనీసం గులాబీలయినా తీసుకెళ్ళకుండ, ఉత్త చేతులతో వెడుతున్నమని తలచుని బాధపడినప్పుడు వెంటనే నా కోర్కెను తీర్చారు.   (నా మొట్టమొదటి అనుభూతి).  ఆవిధంగా బాబా క్రమక్రమంగా మనకు ధృఢమయిన భక్తి ని కలిగిస్తారు.  మనం ఇక వెనుకకు తిరిగి చూసుకోనక్కరలేదు.  ఈ రోజు సాయిప్రభ మాసపత్రిక డిసెంబరు, 1987 సంచికలోని ఒక అద్భుతమయిన బాబా లీల తెలుసుకుందాము.     

ఓం సాయిరాం    

ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు, నిజాంపేట్ (హైద్రాబాదు)

సెల్: 9440375411 tyagaraju.a@gmail.com 


ఒక నానుడి.

"ఉదారంగా ఉండు.  అప్పుడు ఇతరులలో ఇంకా చనిపోకుండా నిద్రాణస్థితిలో ఉన్న ఔదార్యం నీ ఔదార్యంతో కలవడానికి సిధ్ధంగా ఉంటుంది.  స్థూలంగా చెప్పాలంటే నీ ఔదార్యాన్ని నువ్వెప్పుడూ కోల్పోవద్దు.  నీవల్ల ఇతరులు కూడా ఉదారంగా తయారవుతారు."  

ఇతరులలో అంతర్గతంగా నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్న కొద్దిపాటి విశ్వాసాన్ని గాని, నమ్మకాన్ని గాని  బలోపేతం చేయడానికి మనం సహాయం చేయగలిగినపుడు అందరం కలిసి 'సాయి - నమ్మకం' అనే శక్తివంతమయిన ప్రవాహాన్ని సృష్టించగలం.  మనం ఏదయినా విత్తనాన్ని నాటినపుడు అది బలంగా పెరిగి మొక్కవడానికి కావలసిన ఎఱువులను వేస్తాము.  అదే విధంగా సహనం, ఓర్పు, పట్టుదల వీటిని కనక మనం ఎల్లప్పుడూ శ్రధ్ధగా ఆచరణలో పెట్టినపుడు సాయి మీద నమ్మకాన్ని మనం మరింతగా వృధ్ధి చేసుకోవచ్చు.
 

Shirdi Sai Real Leelas

Bhjans Of Sai

Sai Prayer Club

My Blog List