Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Saturday, December 21, 2013

ప్రసవ సమయంలో ఆదుకున్న బాబా

Posted by tyagaraju on 8:59 AM
         
          
21.12.2013 శనివారము (దుబాయి నుండి)
ఓం సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు


ఈ రోజు బాబా చేసిన అద్భుతమైన సహాయం గురించి తెలుసుకుందాము.  ఒక్కొక్కసారి మనం ఆయనని ప్రార్ధించకపోయినా, వెంట ఉండి సహాయం చేసి, తను చేసిన సహాయం ఎలా జరిగిందో కూడా మన ఊహకు అందనంతగా చేసి చూపిస్తారు .  ఏనాటి జన్మలో ఋణానుబంధమో.  ఈజన్మలో తన భక్తునిగా చేసుకోవడానికి ముందుగా అద్భుతమైన లీలలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ముందుగా శ్రీవిష్ణుసహస్రనామం 101వ.శ్లోకం, తాత్పర్యం


                
శ్రీవిష్ణుసహస్రనామం


శ్లోకం:  అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః  |

         జననో జనజన్మాది ర్భీమో భీమ పరాక్రమః     || 


తాత్పర్యం:  పరమాత్మను అన్ని భూతముల పుట్టుకకూ ప్రారంభకునిగా, తనకు తాను ప్రారంభము లేనివానిగా, లక్ష్మిగా, స్వయముగా ప్రకాశించు ఆభరణములు ధరించిన గొప్ప వీరునిగా, సమస్తమునకు మొట్టమొదటవానిగా, మరియు పుట్టుకలకు కారణమైనవానిగా ధ్యానము చేయుము.  ఆయన రూపము భయము కలిగించును.  ఆయన భయంకరమైన పరాక్రమము కలవాడు.    ప్రసవ సమయంలో ఆదుకున్న బాబాఈ రోజు బాబా చేసిన అద్భుతమైన సహాయం ఎటువంటిదో తెలుసుకొందాము.  ఇది 1940 సంవత్సరం ప్రాంతంలో  జరిగినది. ఇది సాయిలీల మాసపత్రిక 1940వ. సంవత్సరంలో ప్రచురింపబడింది..సాయిలీలాస్.ఆర్గ్ నుండి సంగ్రహింపబడింది. యధాతధంగా ప్రచురిస్తున్నాను. బాబా తన భక్తుని వెంట అనుక్షణం వెన్నంటి ఉండి ఎలా కాపాడుతారో స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది.  కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో అటువంటి భక్తుల జీవితంలో జరిగిన సంఘటల గురించి తప్పనిసరిగా రాసి తీరాలి.  అటువంటిదే యిప్పుడు వివరింపబోయే బాబా లీల. దురదృష్టవశాత్తు ఈలీల పంపించిన వ్యక్తి తన ఊరు పేరు రాయలేదు.


బాబా చేసిన ఈ లీల గురించి వివరించిన వ్యక్తి పూనాలో ఉద్యోగ నిమిత్తం ఉంటున్నాడు.  ఒకరోజున అతను నడచి వెడుతుండగా ఒక షాపులో ఉన్న బాబా చిత్రపటం అతనిని ఆకర్షించింది.  

                            

షాపతనిని ఆఫొటోలో ఉన్నది ఎవరని అడిగాడు.  అది సాయిబాబాదని చెప్పి ఆయన మహిమ గురించి వివరించి చెప్పాడు.  షాపతను బాబా ఫొటోని ఒకటి అతనికి బహూకరించి తామంతా క్రమంతప్పకుండా సాయి సత్సంగాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటామని చెప్పి, అతనిని కూడా తమ సభ్యులలో ఒకనిగా చేర్చుకున్నాడు.


ఆసమయంలో అతని భార్య మొదటిసారిగా గర్భం దాల్చి వుంది.  నెలలు నిండటంతో పురిటికి ఆమెను పుట్టింటికి పపింద్దామనుకుంటున్న సమయం.  ఆమెను స్టేషన్ కు తీసుకొని వెళ్ళి జాగ్రత్తగా రైలు ఎక్కించాడు.  ఆమె రైలు ఎక్కగానే ఆమె వెనకే  తెల్లని కఫనీ ధరించిన ఒక మహాపురుషుడు నిలబడిఉన్నట్లు కనపడింది.  అతను ఆ ఫకీరెవరో గుర్తించలేదు.  అతను ఆమె వెనక అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు.  రైలు స్టేషన్ దాటి వెడుతున్నా కూడా అతను ఆమె వెనకాలే ఉన్నాడు.  ఏదయినా జరగరానిది జరుగుతుందేమోననే భయం అతని మనసులో కలిగింది.  నాలుగు రోజుల తరువాత అతని మామగారు కోపంగా అతనికి ఉత్తరం వ్రాశారు.  అందులో యిలా ఉంది--"నీ భార్య ఎప్పుడు ప్రసవిస్తుందో సరైన తేదీ కూడా తెలుసుకోకుండానే  పుట్టింటికి ఎలా పంపించావు?  రైలులోనే ఆమెకు ఆ రోజు మధ్యాహ్న్నమే పురుడు వచ్చింది".నమ్మశక్యం గాని విషయమేమంటే ఆ కంపార్ట్ మెంట్ అంతా ఆరోజు ఖాళీగా ఉంది.  ఆమెకు సహాయం చేయడానికి కూడా ఎవ్వరూ లేరు.  ఇదే ఆమెకు మొదటి కానుపు.  మరి ఆమెకు ప్రసవ సమయంలో సహాయం చేసినవారెవరు?  కొత్తగా జన్మించిన బిడ్డకు సహాయం చేసినవారెవరు?  ప్రసవ సమయంలో తన భార్యకు ఎటువంటి కష్టం కలుగలేదు.  ఏమి జరిగిందో కూడా ఆమెకు గుర్తు లేదు.  దానికి కారణం బాబా.  ఆయన ఆమె వెనకాలే నిలబడి ఆమెను, ఆమె బిడ్డని కాపాడారు.మామగారి ఉత్తరం చదివాక బాబా చూపిన ప్రేమ, రక్షించిన విధానం అర్ధమయి కళ్ళంబట ఆనంద భాష్పాలు కారాయి.  బాబా పటం ముందు చేతులెత్తి వెక్కి వెక్కి ఏడిచాడు.  ఆరోజు రాత్రి బాబా అతని కలలో కనపడి "అరే! నీలాంటివారి కోసం నేను జన్మ జన్మలనుండి ఋణపడి ఉన్నాను.  అందు చేతనే నేను వారిద్దరి  సం రక్షణ బాధ్యత వహించాను".తరువాత అతను చెప్పిన విషయం " అప్పుడు రైలులో ఖాళీగా ఉన్న  కంపార్టుమెంట్ లో ఏమి జరిగిందన్నది పాఠకుల ఊహకే వదలి వేస్తున్నాను" సాయిలీల మాసపత్రిక, అంక్,1,2,3 17 1940సాయిలీలాస్.ఆర్గ్ నుండి సంగ్రహింపబడింది.

(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment