Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Saturday, March 26, 2011

ప్రశ్నలు - జవాబులు

Posted by tyagaraju on 12:51 AM

26.03.2011 శనివారము

ప్రశ్నలు - జవాబులు

ఈ రోజు సచ్చరిత్ర కి సంబంథీంచి మరికొన్ని ప్రశ్నలు సమాథానాలు తెలుసుకుందాము.
51. షామా గారు బాబూ దీక్షిత్ గారి వడుగుకు నాగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు కాకా దీక్షిత్ సాహెబ్ గారు షామా కి యెంత డబ్బు ఇచ్చారు?

200 రూపాయలు

52. షామా గారు నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ గారి కూతురు వివాహానికి గ్వాలియర్ వెళ్ళినప్పుడు, నానాసాహెబ్ చందోర్కర్గారు షామా కి యెంత డబ్బు ఇచ్చారు?

100 రూపాయలు.

53. షామా గారు నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ గారి కూతురు వివాహానికి గ్వాలియర్ వెళ్ళినప్పుడు, శ్రీ జథర్ (నానా సాహెబ్ గారి మామగారు) షామా గారికి యెంత డబ్బు ఇచ్చారు?

100 రూపాయలు.

54. శైత్ థర్మసి జెథాభాయి థక్కర్, బాబాగారికి యెంత దక్షిణ ఇచ్చాడు?

15 రూపాయలు.

55. బాబా గారు రామ విజాయాన్ని యెన్నిరోజులు విన్నారు, దానినిని యెవరు చదివారు?

14 రోజులు, శ్రి వజె గారు చదివారు.

56. నారాయనగావ్ నించి భీమాజీ పాటిల్ గారు మొదటిసారి షిరిడీ కి వచ్చినప్పుడు, షిరిడీలో యెంత కాలము ఉన్నారు?

ఒక నెల

57. మాలేగావ్ నించి డాక్టర్ గారు మొదటిసారి షిరిడీ కి వచ్చినప్పుడు, షిరిడీలో యెంత కాలము ఉన్నారు?

4 రోజులు.

58. సప్త సృగీఇ నించి కాకాజీ వైద్య గారు మొదటిసారి షిరిడీ కి వచ్చినప్పుడు, షిరిడీలో యెంత కాలము ఉన్నారు?

12 రోజులు.

59. దహను నివాసి హరిభావ్ కార్నిక్ నారసిమ్ జీ మహరాజ్ గారి దర్శనానికి నాసిక్ వెళ్ళినప్పుడూ, నారసిమ్ జీ మహరాజ్ గారు ఆయన వద్దనించి యెంత దక్షిణ అడిగారు?

ఒక రూపాయి.

60. శేట్ థరంసి థాక్కర్ గారు బాబా దర్శనం కొరకు షిరిడి వెళ్ళినప్పుడు, బాబాకి అర్పించడానికి యెన్ని ద్రాక్షపళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళారు?

3 శేర్లు.

62. రామదాస్ అనే భక్తుడు బాబా దర్శనానికి షిరిడీ వచ్చినపుడు, బాబాకు యేమి బహుమతి ఇచ్చాడు?

శివ లింగము.

63. రామదాస్ నించి తీసుకున్న శివలింగాన్ని బాబా గారు యెవరికి ఇచ్చారు?

షామా కి ఇచ్చారు.

64. బాబాగారి నిర్యాణము తరువాత యెన్ని గంటలకు ఆయన శరీరాన్ని సమాథి మందిరంలో ఉంచారు?

36 గంటల తరువాత.

65. కొండాజీ గారి కూతురు మరియు భార్య పేరు యేమి?

అమని (కూతురు) జమలి (భార్య)

66. బర్హంపూర్ లేడీ, ఆమె భర్త మొదటిసారి షిరిడీ వెళ్ళినప్పుడు వారు అక్కడ యెంత కాలము ఉన్నారు?

రెండు నెలలు.

67. చోల్కర్ గారు తన కోరిక తీరే వరకు యే తినే పదార్థాన్ని వదలివేశారు?

పంచదార.

68. థానే నుంచి చోలకర్ గారు బాబా దర్శనానికి షిరిడీ వెళ్ళినపుదు, పంచదార యెక్కువ వేసి టీ ఎవరు ఇచ్చారు?

ష్రీ బాపూ సాహెబ్ జోగ్

69. బుథకౌషిక ఋషి రచించిన స్తోత్రము యేది?

రామ రక్షా స్తోత్రము.

70. నానాసాహెబ్ థుమాల్ గారు యెక్కడ నివసిస్తూ ఉండేవారు, ఆయని వృత్తి యేమిటి?

నాసిక్ - ప్లీడరు

61. షామా గారికి విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం నేర్పినదెవరు?

శ్రీ దీక్షిత్ & శ్రీ నార్కె

62. బ్రహ్మోపదేశం కొఱకు బాబాగారి వద్దకు వచ్చిన మార్వాడీ గారి జేబులో యెంత డబ్బు ఉన్నది?

250/- రూపాయలు

63. విజయానందస్వామి యెక్కడనుంచి షిరిడీ వచ్చారు, యెక్కడకు వెడదామనుకున్నారు, ఆయన యెక్కడ చనిపోయారు?

మద్రాస్, మానస సరోవర్, షిరిడీ.

64. ద్వారకామాయిలో బాబా గారి ఆరతి జరిగిటేప్పుడు, ఆడవారు, మగవారు యెక్కడ నిలబడేవారు?

ఆడవారు ద్వారకామాయిలో, మగవారు ద్వారకామాయి ముందు ఆరుబయట నిలబడేవారు.

65. చాంద్ భాయ్ బాబాగారిని యే చెట్టుకింద చూశాడు?

మామిడి చెట్టు కింద.

66. ఒక వ్యక్తి బాబాగారి దర్శనానికి వచ్చి తన చెప్పులను పోగొట్టుకున్నాడు. అతని పేరు యేమిటి, అతను యెక్కడనించి వచ్చాడు?

పేరు హరి, బొంబాయి నించి వచ్చాడు.

67. చావడిలో బాబాగారి ఆరతి, భజన యెప్పుడు ప్రారంభించబడింది?

10.12.1910, శనివారము.

68. బాబాగారు ద్వారకామాయిలో కూర్చున్నప్పుడు, యేదిక్కుకు మొహము పెట్టుకుని వుండేవారు?

దక్షిణము వైపు

69. ఇద్దరు భార్యలను ఒకే సమయములో కలిగిన ముగ్గురు భక్తులు యెవరు?

1. దామూన్న కాసర్ (రసానే)
2. నానాసాహెబ్ డెంగ్లె
3. బాలా నెవాస్కర్ పాటిల్.

70. నేను చనిపోలేదు, బ్రతికే ఉన్నాను, ద్వారకామాయికి వచ్చి ఆరతి జరిపించు, ఈ మాటలు బాబా యెవరితో అన్నారు?

లక్ష్మణ్ మామా పూజారితో.

71. బాబా మరియు బలరాం థురందర్ వీరిద్దరిది ఎన్నిజన్మల సంబంథము?

60 జన్మలు.

72. బాబావారి మొదట థరించిన దుస్తులు యేమిటి?

తెల్లని పంచె, చొక్కా, తెల్లని తలపాగా.

73. మామలత్దార్ శ్రీ రాటే మాథవరావు దేష్పాండే పేరుమీద యెన్ని మామిడిపండ్లను పంపించారు?

300 పైగా.

74. షిరిడీకి వచ్చేముందు సిద్దిక్ ఫాల్కె దర్శించిన యాత్రా స్థలాలు యేవి? అతను యెక్కడ నివసిస్తూ ఉండేవాడు?
మక్కా, మదీనా, కళ్యాన్ లో ఉండేవాడు.

75. షిరిడి లో రామనవమి ఉత్సవము యెప్పుడు ప్రారంభించబడింది?
1911 సంవత్సరం రామనవమి రోజునుంచి ప్రారంభించబడింది.సర్వం శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు

Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment