Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Monday, October 31, 2011

శిఖరాలు - లోయలలో శ్రీ సాయి

Posted by tyagaraju on 7:55 AM31.10.2011 సోమవారము

ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయజయ సాయి

సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాసీస్సులు

శిఖరాలు - లోయలలో శ్రీ సాయి

మానవ జీవితము గురించి శ్రీ షిరిడీ సాయి ఆలోచనలు

కూర్పు :: సాయి. బా. ని. స

31. జీవితము ఒక క్రికెట్ ఆట వంటిది. నీవు బౌలింగ్ చేస్తూ ఉంటే నీ పిల్లలు ఎప్పుడు బ్యాటింగ్ చేస్తూ సెంచరీలు కొట్టి ఆటనుండి విరమించుకొంటారు. నీవు బ్యాటింగ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశ్యముతో నీ పిల్లలను బౌలింగ్ చేయమంటే వారు బౌలింగ్ చేయటానికి చికాకు పడతారు. నీవు నీ జీవితములో ఏవిథమైన పరుగులు చేయకుండానే ఆటలో మిగిలిపోతావు.

17.08.95

32. జీవితములో థన సంపాదన చేసి ఇనుప పెట్టెలో జాగ్రత్తగా దాచుకొని నీ జీవిత అవసరాలు కోసము ఆ ధనాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకో. అంతే గాని ఆ ఇనుపపెట్టి తాళాలు మాత్రము నీ పిల్లల చేతికి ఇచ్చినావో - వృధ్ధాప్యములో నీకు మిగిలేది చికాకులు మాత్రమే అనేది గుర్తుంచుకో.

17.08.95

33. జీవిత ప్రయాణములో వెలుతురు, చీకటి వస్తాయి. చీకటి ప్రయాణములో సమర్థ సద్గురువు అనే దీపాన్ని నీతోడుగా తీసుకొని ప్రయాణము సాగించునపుడు, ఆ దీపపు కాంతిలో నీ విరోధి కూడ మితృడులాగ కనబడతాడు. నీ గమ్యాన్ని నీవు ప్రశాంతముగా చేరగలవు.

05.09.95

34. జీవితములో దుర్వ్యసనాలకు దూరంగా యుంటు, ధర్మాన్ని పాటిచుతూ ధన సంపాదన కొనసాగించుతూ ఇతరుల విషయాలలో కలుగచేసుకోకుండా పేరు ప్రఖ్యాతులు కోసము ఎదురుచూడని రోజున నీవు ఆధ్యాత్మిక రంగములో ప్రవేశించినట్లే. - నీవు నీ భార్యలోను, నీ తల్లిలోను నన్ను చూడగలిగిన రోజున నీవు ఆధ్యాత్మిక రంగములో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించినట్లే.

11.04.96

35. జీవితములో ధనమే ముఖ్యము కాదు. ధన గర్వముతో నీ వాళ్ళను దూరం చేసుకుంటే ఆఖరి రోజులలో నీ జీవితము ప్రాణం ఉన్న శవములాగ తయారు అగుతుంది.

28.01.93

36. జీవితాన్ని ఒక యంత్రముతో పోల్చవచ్చును. యంత్రము పని కాలము పూర్తి అయినతరువాత దానికి మరమ్మత్తులు చేయలేక ఆ యంత్ర భాగాలని వేరు చేసి కొలిమిలో కరగపెట్టి తిరిగి ఇనుప దిమ్మలగా చేసి నూతన యంత్రాలుగా మార్చుతారు. అదే విధముగ భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ శరీరము ఒకనాడు మట్టిలో కలసిపోయి తిరిగి ఆ మట్టి నుండి నూతన జన్మ ఎత్తవలసినదే.

01.07.96

37. జీవిత ప్రయాణములో నీ తోటి ప్రయాణీకులతో చక్కగా మాట్లాడుతూ (భార్య పిల్లలతో జీవించుతూ) చిన్న చిన్న విషయాలపై గొడవలు పడి వారికి చెప్పకుండా దూరముగా వెళ్ళిపోవడము మంచి పధ్ధతి కాదు. నీవు జీవితములో నీ తోటి ప్రయాణీకులకు దూరముగా ఉండదలచిన, వారికి ఆ విషయము చిరునవ్వుతో చెప్పి వారినుండి దూరముగా వెళ్ళిపో.

17.07.96

38. జీవితములో బరువు బాధ్యతలు ఆఖరి వరకు ఉంటాయి అని గ్రహించి దాని ప్రకారం నడచుకొనువాడు తెలివైనవాడు. జీవితములో మమతలు మమకారాలు మధ్య కొట్టు మిట్టాడుతూ ఆఖరి శ్వాసవరకు జీవించువాడు తెలివిహీనుడు.

19.07.96

39. జీవితములో ఎన్నిసార్లు గంగాస్నానము చేసినాము అనేది ముఖ్యము కాదు. నీ మన్సులోని మురికి ఎంతవరకు శుభ్రము చేసుకొన్నావు అనేది ముఖ్యము.

08.08.96

40. జీవితములో తెల్లని వస్త్రాలు ధరించటము అంటే సుఖశాంతులు కోరటము - మరి ఆ తెల్లని వస్త్రాలపై మురికి చేరటము అంటే కష్టాలు కొనితెచ్చుకోవటము. ఆ మురికిని సద్గురువు సహాయంతో మనమే శుభ్రము చేసుకొని సుఖశాంతులతో నిండిన జీవితాన్ని గడపాలి.

19.09.96

41. జీవితములో నీవు కష్టాలు పడినపుడు ఆ కష్టాలను మర్చిపోరాదు. నీవు ఎదుటివానికి ఆ కష్త్టాలు కలిగించరాదు. అపుడు నీవు నిజమైన మానవుడివి. నీవు అనుభవించిన కష్టాలను ఎదుటివానికి కలిగించితే నీవు దానవుడివి.

29.09.96

42. జీవితములో పొందిన కష్టాలు-సుఖాలు నుండే మనిషికి ఆధ్యాత్మిక భావాలు వస్తాయి. ఆధ్యాత్మికము అనేది వేరేగా ఎక్కడా వ్రాసి లేదు.

01.10.96

43. జీవితము ప్రశాంతముగా గడవాలి అంటే నీవు చేసే పనిలో ముందు చూపు ఉండాలి. నీ ప్రవర్తనలో కరుణ ఉండాలి. అప్పుడే నీ జీవితము ఒడి దుడుకులు లేకుండ ప్రశాంతముగ సాగిపోతుంది.

25.10.96

44. జీవితములో యవ్వన దశలోనే తీర్థయాత్రలు, బరువు బాధ్యతలు పూర్తి చేసుకొని వృధ్ధాప్యము వచ్చేసరికి ప్రశాంత జీవితము గడుపుతూ భగవన్నామ స్మరణ చేయి. ప్రశాంత జీవితము ఆధ్యాత్మిక చింతనకు చాల అవసరము.

18.11.96

45. జీవితములో కష్టాలను మరచిపోవటానికి మత్తు పానీయాలు త్రాగవద్దు. భగవంతుని ప్రేమ పొందాలనే తపనతో ఉపవాసము చేయవద్దు.

18.11.96

సర్వం శ్రీ సాయినాదార్పణమస్తు


(ఇంకా ఉంది)Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment