Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Wednesday, April 20, 2016

శ్రీసాయి పుష్పగిరి – జీవితమ్ – 4 వ.భాగమ్

Posted by tyagaraju on 7:13 AM
Image result for images of shirdisaibaba in flower fields
Image result for images of shirdisaibaba in flower fields

20.04.2016 బుధవారమ్
ఓమ్ సాయి  శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు
సాయి బానిసగారికి బాబా వారు ప్రసాదించిన ఆధ్యాత్మిక జీవితంపై మరికొన్ని సందేశాలు.
          Image result for images of saibanisa

శ్రీసాయి పుష్పగిరి – జీవితమ్ – 4 వ.భాగమ్

12.03.2004

Image result for images of sea waves

31.  జీవితమనే సాగరంలో నీవు ఒక కెరటానివికెరటం ఎంత పైకి ఎగసినా ఆఖరికి తిరిగి సాగరంలో కలసిపోవలసిందేకాలమనే కెరటం ఎవరికోసం ఆగదుఅలాగే మానవ జీవితం కూడా కాల గర్భంలో కలసిపోవలసిందే.


22.05.2004

      Image result for images of houses at river side

33.  పూర్వకాలంలో నది ఒడ్దున ప్రజలు ఇళ్ళు కట్టుకొని నివసించేవారుఆ నదికి వరదలు వచ్చినపుడు మాత్రము ఎత్తు ప్రదేశాలకు వలస వెళ్ళి తిరిగి నదిలో నీరు తగ్గిన తరువాత తమ ఇళ్ళకు చేరుకునేవారువారు ఏనాడు నదిని ద్వేషించలేదువారు ప్రకృతిలో కలసి జీవించేవారుకాని, ఈనాడు సమాజములో మానవులు ప్రకృతిని ధ్వంసము చేస్తు తమలో తాము వైషమ్యాలను పెంచుకుంటూ మానవాళిని సర్వనాశనము చేస్తున్నారు.  
                     Image result for images of cutting trees28.07.2004

              Image result for images of prasad in temple

34.  మందిరాలలో భక్తులు భగవంతునికర్పించిన మిఠాయి నీ సొమ్ము  కాదుకదాదానిపై నీకు హక్కు లేదు కదాకాని, ఆ ప్రసాదాన్ని పది మందికి పెట్టకుండా దాచి పెట్టుకుని తింటూ ఉంటే అర్ధమేమిటి ప్రసాదాన్ని చీమలు తింటూ ఉంటే చీమలను పారద్రోలి నీవు ప్రసాదాన్ని తినడంలో అర్ధమేమిటి?  
                    Image result for images of ants eating prasadam in temple

అందుచేత పరుల సొమ్ముపై మమకారాన్ని పెంచుకోవద్దుపరుల సొమ్ముపై మమకారాన్ని నీవు పెంచుకుంటే నీజీవితము వ్యర్ధము.                   Image result for images of shirdisaibaba in flower fields


35.  మీ జీవిత ప్రయాణంలో నేను మీకు తోడుగా ఉన్నానుమీ ప్రయాణంలో అనేక కష్టాలు. ఆటంకాలు ఎదురుపడతాయిదానివలన మీరు మీగమ్యం చేరడానికి కొంత కాలయాపన జరుగవచ్చుఅపుడే మీరు మీ నమ్ముకొన్న సబూరీని ఆచరణలో పెట్టి శ్రధ్ధ అనే నమ్మకంతో మీ గమ్యాన్ని చేరండినేను సదా మీ జీవిత ప్రయాణంలో మీకు తోడుగా ఉంటాను.   
     Image result for images of shirdisaibaba in flower fields


25.09.2004

           Image result for images of kurukshetra battle

36.  ఆనాడు పాండవుల కౌరవుల యుధ్ధానికి కారణం పరస్త్రీ వ్యామోహం, పరులసొమ్ముపై వ్యామోహంఆనాడు జరిగిన యుధ్ధం ఒక ధర్మ యుధ్ధంగా జరిపించి భగవంతుడు అధర్మాన్ని నాశనం చేశాడుకాని, ఈనాడు ప్రతిచోట ప్రతిక్షణం పరుల సొమ్ము, పరస్త్రీల పొందుకోసము యుధ్ధాలు జరుగుతున్నాయిధర్మాన్ని కాపాడాలని ఎవరూ ముందుకు రావటంలేదుమళ్ళీ భగవంతుడే మానవావతారం ఎత్తి అధర్మాన్ని నాశనం చేయాలి.

37.  మనిషి తను చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మరుజన్మలో శిక్షలు పొందుతాడనే విషయం తెలిసికూడా ఈ జన్మలో తోటివాడిని హింసించి, మరుజన్మలో శిక్ష పొందడానికి సిధ్ధపడుతున్నవారిని చూసి నేను బాధపడుతున్నాను.  

18.01.2005

            Image result for images of orphans sleeping


38.  జీవించడానికి ఆసరా సహాయము లేని అనాధ పిల్లలను చూడువారు  ధైర్యంగా రైల్వే ప్లాట్ ఫారం మీద నిద్రపోతున్నా, రోడ్డు ప్రక్కన నిద్రపోతున్నా, తమ జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తున్నారువారికి జీవించడానికి శక్తినెవరిచ్చారుభగవంతుడే కదానీకు అన్నీ ఉన్నాయినీకు జీవించాలి, ఏదయినా సాధించాలి అనే కోరిక ఉన్నపుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకోఆయనే నీకు మార్గం చూపుతాడు.   

39.  శరీరము ఒకనాడు బూడిదయి మట్టిలో కలవవలసిందేహరహర గంగే అంటూ ఆఖరి స్నానమాచరించి తిరిగి నూతన జన్మ ఎత్తవలసిందే.

            Image result for images of old man

40.  శరీర ఆకారము కాలగమనంలో వికారంగా మారవచ్చునునీవు వికారం గురించి ఆలోచిస్తూ మనస్సును బాధ పెట్టేకన్నా శరీర వికారము కూడా జీవితంలో ఒక భాగంగా భావించి జీవించడం మంచిది.  

(మరికొన్ని సందేశాలు తరువాతి సంచికలో)

(రేపటి సంచికలో మరొక అధ్బుతమైన సాయి అమృత ధార… బాబాకు సత్సంగమంటే ఎంతో ప్రీతి.  మరి సత్సంగం చేయదలచుకున్నవారికి, ధనం అవసరమయితే బాబా సమకూరుస్తారా?  ఎవరి ద్వారానో ఇప్పించడం కాదు, ఆయనే ఇస్తారు. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ.  ఆయనే ఎలా ఇస్తారో రేపటి సంచికలో…)

(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)
Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment