Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Tuesday, July 12, 2016

శ్రీసాయిబాబా వారి బోధనలు మరియు తత్వము - ధనము – ౩వ.భాగమ్

Posted by tyagaraju on 4:59 AM
Image result for images of shirdisaibaba
Image result for images of white rose

12.07.2016 మంగళవారమ్
ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
ఈ రోజు సాయి తత్వం గురించి మరికొంత సమాచారం తెలుసుకుందాము.

శ్రీసాయిబాబా వారి బోధనలు మరియు తత్వము
ధనము౩వ.భాగమ్
బాబా స్వయంగా ఆచరించుట
Image result for images of lt.col. m.b.nimbalkar
ఆంగ్ల మూలం లెఫ్టినెన్ట్ కల్నల్ ఎమ్.బి.నింబాల్కర్
తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు
బాబా చెప్పిన సలహాలు సూచనలు కేవలం తన భక్తులకు చెప్పడమే కాక తాను కూడా స్వయంగా ఆచరించి చూపారు.
ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగేరేవారికి, సాంసారికి జీవితంలో ఉన్నవారికి వేరు వేరు సలహాలను ఎవరికి తగినట్లు వారికి తగినట్లుగా చెప్పారుఆయన ఇచ్చిన సలహాలు మామూలుగా చెప్పిన మాటలు కావుఆయన స్వయంగా ఆచరించిన తరువాతనే మనకి ప్రబోధించారు
                    Image result for images of baba under neem tree

ఉదాహరణకి ఆయన ఇంద్రియ సుఖాలని పరిత్యజించారనే విషయం మనకందరికి తెలిసినదేమొదట్లో ఆయన ఆరుబయట ఒక వేపచెట్టుక్రింద కూర్చొని ఉండేవారుతరువాత పాడుబడిన మసీదులోగాని, చావడిలోగాని, ఉంటూ ఉండేవారు.  
                            Image result for images of baba in masjid
చిరిగిన దుస్తులు, పొడవాటి కఫనీని ధరించి తలకు గుడ్డ చుట్టుకొని సంచరించేవారుచినిగిన గోనెపట్టా మీద కూర్చొనేవారు.   భిక్షమెత్తి జీవించేవారుఇంతకన్నా సర్వసంగ పరిత్యాగం ఇంకేమి ఉంటుంది?
                                Image result for images of baba under neem tree
తరువాత తరువాత సాయిబాబా కీర్తి నలుదిశలకూ వ్యాపించడంతో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు రావడం ప్రారంభమయిందికొంతమంది భక్తులు ఆయన కూర్చోవడానికి మెత్తటి దిండ్లు అమర్చిన ఆసనాన్ని తయారు చేశారుఆయనను వజ్రాలు, ముత్యాలదండలతో అలంకరించి ఆయన శరీరాన్ని సిల్కు శాలువాలతో కప్పేవారుకాని బాబా ఎప్పుడూ వీటిమీద వ్యామోహం చూపించలేదు దానికి విరుధ్ధంగా చాలాసార్లు ఆయన వాటిని లాగివేసి కోపంతో బయటకు విసిరివేసేవారుచావడి ఉత్సవం సమయంలో భక్తులందరూ పల్లకీని తీసుకొనివచ్చేవారుకాని బాబా అందులో ఎప్పుడూ కూర్చోలేదుభోజన సమయంలో భక్తులు వివిధ రకాలయిన పదార్ధాలను బాబావారికి సమర్పించడానికి తీసుకొనివచ్చేవారుబాబావాటిని చాలా అరుదుగా స్వీకరించేవారుఅన్నిటినీ కూడా అక్కడ ఉన్న భక్తులందరికి పంచిపెట్టేస్తూ ఉండేవారు.  
                 Image result for images of shirdi saibaba  with devotees distributing food

అదేవిధంగా బాబావారికి దక్షిణల రూపంలో వందల కొద్దీ రూపాయలు వస్తూ ఉండేవికాని ఎప్పుడూ తనకంటూ ఒక్క రూపాయని కూడా బాబా మిగుల్చుకోలేదువచ్చినదంతా భక్తులందరికీ పంచెపెట్టేసేవారుసాయంత్రమయేటప్పటికి ఆయన వద్ద ఏమీ మిగిలేది కాదుఆయన ప్రేమతో ధారాళంగా అందరికి దానం చేసేవారుకాని అవసరమయినవారికి మాత్రమే ఇచ్చేవారు.  కాని మరుసటి రోజుకి వంటకోసం బియ్యము, పప్పులు, మసాలా దినుసులు దుకాణదారులవల్ల మోసగింపబడటానికి తావులేకుండా బేరమాడి మరీ కొని తెచ్చేవారుకాని ఎవరినుంచి ఉచితంగా మాత్రం తీసుకొనేవారు కాదు పూలమొక్కలకు నీరు పోయడానికి కుమ్మరివాడు కుండను ఇచ్చినా, పండ్లు అమ్మే స్త్రీవద్ద పండ్లు కొన్నా, ఇంటి కప్పు మీదనించి ఎక్కడానికి నిచ్చెన తెచ్చినవానికి డబ్బు ఇచ్చినా, బాబా వాటికి తగిన వెల అప్పటికప్పుడే చెల్లించేసేవారు.

ఆఖరుగా ధనం విషయంలో బాబావారు చెప్పినవన్నిటినీ క్రోడీకరించి చూస్తే ఆయన మాటలు మనసులో బాగా గుర్తుంచుకోదగ్గవి.  పేదవారికి భగవంతుడు స్నేహితుడు అనేవారు బాబా. 
                                                                                                       అధ్యాయం 5
             Image result for images of chavadi utsav
(ఇంతటితో ధనం గురించిన విషయాలు సమాప్తం)
(రేపటినుండి ఆహారం గురించి బాబా చెప్పిన విషయాలు)
(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)
Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment