Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Sunday, November 6, 2016

సాయి పాద రేణువు (మూర్తిగారి) అనుభవాలు - 3

Posted by tyagaraju on 6:34 AM
       Image result for images of shirdi
                   Image result for images of yellow rose
06.11.2016 ఆదివారమ్
ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

సాయి పాద రేణువు (మూర్తిగారి) అనుభవాలు - 3


My story – Part-4– సాయి లీల (మహిమ) -5
మేము ఇల్లు మారిన తర్వాత రోజులు మామూలుగా ప్రశాంతంగా గడుస్తున్నా ఏదో తెలియని వెలితినేను విధంగా (నిష్ప్రయోజనంగా) జీవితం గడపాలా? నేనేమీ (నాకు గాని నా భార్య పిల్లలకు గాని) పనికి వచ్చే పనేమీ చేయలేనా?  


ఎవరికీ పనికి రానప్పుడు  నేనెందుకు జీవించాలి? విధంగా నా ఆలోచనలు సాగుతూ ఆత్మశోధన జరుగుతుఉంది.
                Image result for images of man thinking in grief
సరిగ్గా సమయంలోనే బాబా నా ఆలోచనలను శాంతి పొందే మార్గాలను వెదకడం వైపు మరల్చారుసద్గ్రంధాలను చదవడం (2005 నుంచి) అలవాటు చేసుకున్నాను కాబట్టి వాటితోటే సత్సంగం చేస్తూ వస్తున్నానువాటి ప్రభావం నా మీద ఎక్కువ కాజొచ్చింది.  
         Image result for images of man reading sai satcharitra

చాల గ్రంధాలలో నాకు తెలిసిన కొత్త విషయం ఏమిటంటే "ఆత్మ జ్ఞానం కొరకు, జీవితం తరింప జేసుకోవడానికి ఒక సద్గురువును ఆశ్రయించాలిసద్గురువంటే తాను ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది, తన శిష్యుడికి కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగించ గలిగే సిద్ధత్వం కలిగి ఉండాలిఅటువంటి సద్గురువునే ఆశ్రయించాలి." అనిసరే అభిప్రాయం  రూఢి పడిన తర్వాత నాకు గురువు ఎక్కడ దొరుకుతాడుఒకవేళ దొరికినా వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయిందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవడంఇవన్నీ అంత సులభంగా సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలుఅందుకే బాబానే ఒక రోజు అడిగేసాను. దానికి టక్కున వచ్చిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా"ఏం నేను చాలనా?"  అని
                             Image result for images of shirdi
దాంతో నేను తికమక పడ్డాను. అవును బాబా మహా సిద్ధ గురువు కదా, పరమ గురువు కదా. ఎందుకు నేను వేరే గురువు కోసం చూస్తున్నానుఅని మళ్లీ గ్రంధాలను శోధించడం మొదలెట్టేను గ్రంధాలలో ఒక (గురువు - శ్రీ రమణానంద స్వామి [RM] రచించినగ్రంధం లోని దృష్టాంతంగా చెప్పిన కొన్ని విషయాలకు నేను ఆకర్షింప బడ్డాను. ( ఆకర్షణ మోహం అని 8 సంవత్సరాల తర్వాత తెలిసింది).   అదేమిటంటే గురుత్రయంని ఆరాధించడం, పూజించడం, సేవించడంగురుత్రయం అంటే- ఆది గురువు, పరమ గురువు, సిద్ధ గురువు సిద్ధ గురువు కూడా లివింగ్ గురువు అయితేనే ఫలితం ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్వరగా తరింపబడతారు అని. లివింగ్ గురువు కాన్సెప్ట్ వేరే గ్రంధాలలో నాకెక్కడా కనిపించలేదు. (బహుశా నాకు దొరకలేదేమో! అప్పటికి నా జ్ఞానం కూడా బహు స్వల్పమే)( ఇక్కడ నేను RM చేసిన మాయలో ఆయన గేలంలో నేను చిక్కుకున్నానని 8 సంవత్సరాల తర్వాత గానీ తెలిసి రాలేదు.)  కాన్సెప్ట్ ని సోదాహరణంగా చెప్పడంతో  .స్వా.(RM) గురుత్వం పై గురి కుదిరింది.  ( గ్రంధం - శిరిడి సాయి అనుగ్రహ సేవా రహస్యం) అదీకాక తెలుగు తెలిసిన సిద్ధ గురువులెవరో నాకు అప్పుడు స్ఫురించలేదుఅందుకని ఈయనే నాకు తగిన సిద్ధ గురువని మానసికంగా నిశ్చయిం చేసుకున్నాను. ఇది జరిగింది మార్చ్/ఏప్రిల్ 2006 లోనా భావానికి బలం చేకూరడానికి ఇంకొక సంఘటన కూడా కారణమయిందిఅది RM గారు 2006 జూన్ లో నిర్వహించిన శిరిడి సాయి మహా వ్రతందానిలో మేము పాల్గొన్నాము కూడా కార్యక్రమం నిర్వహించిన తీరు, అందులో భాగంగా సాయిబాబా జీవించి ఉన్న సమయంలోని అంకిత శిష్యుల కుటుంబాలలో ప్రస్థుతం (అప్పటికి) జీవిస్తున్న సంతతి వారిని (27 మందిని) సన్మానించడం అనే కార్యక్రమం నన్ను బాగా ఆకట్టుకుని RM గారి మీద ఆకర్షణ బాగా పెరిగి పోయిందివ్రతం అయిన తర్వాత బాబాని నేను చాలాసార్లు అడిగాను నాకొక గురువును చూపించమని. కాని ఎప్పుడు అడిగినా మౌనంగానే ఉండిపోయేవారు. ఈలోపున 2007 మార్చ్ వచ్చేసింది. అప్పటికి నేను బాబాని వేధించడం ఎక్కువైపోయింది మధ్యలో నా మనసు మార్చడానికి బాబా కూడా ప్రయత్నించారుకాని నేను మొండివాడినని బాబాకి తెలుసుఆఖరికి మార్చ్ లో నాకు RM గారినే చూపించారు. (అది బాబా చేస్తున్న మాయ అని, నా కళ్ళు తెరిపించిడానికే అని తర్వాత తెలిసింది.)  నాకు చాలా ఆనందమైంది నేను కావాలనుకున్న గురువునే చూపించారు అనిఇంక ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనని కలిసే ప్రయత్నాలు చేసాను. ఆఖరికి 2007 ఏప్రిల్ 5 తేదీన వైజాగ్ పీఠంలో ఆయనను కలుసుకుని బాబా మిమ్మల్ని నాకు గురువుగా చూపించారు మీ శిష్యుడుగా చేర్చుకోండి అని చెప్పానుఆయన కూడా సంతోషించి ఆశీర్వదించారు. హైదరాబాద్ లో కాశీనాధ్  గారిని కలిసి తన కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ సేవలు చేసుకోమన్నారుఅప్పటి నా ఆనందానికి అంతులేదుఏదో సాధించేసాను, నా జీవితం మారిపోతుంది, నేను తరించిపోతాను అని ఎంతో మురిసిపోయానునా అదృష్టమే అదృష్టం అనుకున్నాను. వెంటనే హైదరాబాద్ లో కాశీనాధ్ గారిని కలిసాను.


[నా జీవిత గమనం శ్రీ RM గారి గురుత్వంలో ఎలా సాగిందో నేనేమేమి సాధించానో, నా సమస్యలు తీరాయో లేదో, నేనేవిధంగా తరించబడ్డానో బాబా అనుమతి ఇచ్చిన వెంటనే మీకు తెలియ పరుస్తాను.]
(ఇంకా ఉన్నాయి)

(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు) 

Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment