Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Friday, May 19, 2017

ఈనాటి సమాజములో మానవత్వము ఇంకా బ్రతికేఉంది -2

Posted by tyagaraju on 7:24 AM
Image result for images of shirdisai cooking
Image result for images of rose garland
19.05.2017  శుక్రవారమ్
ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

ఈనాటి సమాజములో
మానవత్వము ఇంకా బ్రతికేఉంది
(శ్రీసాయిబానిస నిజ జీవితములోని అనుభవాలు)
సేకరణ : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు
Image result for images of sai banisa

2.  మద్రాసులోని పెళ్ళిమండపముఎంగిలి బ్రతుకులు

అది 1990.సంవత్సరం మే నెలలో నా ఆఫీసు పని మీద మద్రాసులోని ఒక చిన్న కంపెనీని తనిఖీ చేయడానికి వెళ్ళాను కంపెనీ చిరునామా సరిగా లేదునేను మద్రాసు నగరములోని LIC భవనం సమీపంలోని ఒక వీధిలో ఎండవేడికి తట్టుకోలేక ఒక చెట్టు క్రింద విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నాను


దాహం వేస్తూ ఉందికాని చేతిలో మంచినీరు సీసా లేదుబాగా అలసిపోయాను చెట్టుకు కొంచము దూరములో ఒక కల్యాణమండపం ఉంది
          Image result for images of marriage functionhall at madras
              Image result for images of full meals in plantain leaf

అక్కడ పెళ్ళివారు మధ్యాహ్న భోజనాలు పూర్తి చేసారుపనివాళ్ళు పెళ్ళివారి భోజనాలు అనంతరం ఎంగిలి విస్తర్లను కట్టగా తెచ్చి కళ్యాణమండపం బయట ఉన్న మునిసిపాలిటీవారు ఏర్పరిచిన చెత్త కుండీలో వేశారు విస్తర్లలో ఉన్న ఎంగిలి మిఠాయి, మరియు అన్నము తినడానికి ఇద్దరు పిల్లలు చెత్త కుండీలోకి దిగారుకుక్కలు రాకుండా కాపలా కాయడానికి మూడవ పిల్లవాడు చెత్త కుండీ బయట నిలబడ్డాడుఒక పదినిమిషాల తర్వాత చెత్త కుండీనుండి ఇద్దరు పిల్లలు ఎంగిలి విస్తర్లనుండి మిఠాయి ఉండలు, అన్నమును ఒక ఆకులో పెట్టుకొని బయటకు వచ్చారుమూడవపిల్లవాడు దగ్గరకు వచ్చిన రెండు కుక్కలను తరిమివేశాడు ముగ్గురు పిల్లలు ఎంగిలి ఆహార పదార్ధాలను సంతోషముగా తినసాగారు.  
           Image result for images of poor boys searching for meals in dust bin

దృశ్యాన్ని నేను చూడలేక నాకళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించసాగానునాకు ఆకలిగా ఉందినీరసంతో చెట్టు మానుకు ఆనుకొని నిద్రపోయాను నిద్రలో నేను కలగన్నాను కలలో నేను ముగ్గురు పిల్లల వద్దకు వెళ్ళి నాకు ఆకలిగా ఉంది, అన్నము పెట్టమని వేడుకొన్నాను పిల్లలు సంతోషముతో వారు తింటున్న ఎంగిలి పదార్ధాలనుండి మిఠాయిని, పులిహారను నాకు పెట్టారువారు పెట్టిన భోజనముతో నాకడుపు నిండిందినాలో శక్తి వచ్చింది పిల్లలకు ధన్యవాదాలు తెలియచేశాను.

ఇంతలో నాకు మెలుకువ వచ్చిందినిద్రనుండి మేల్కొన్నానునా ఎదురుగా ముగ్గురు పిల్లలు సంతోషముగా ఎంగిలి మిఠాయి ఉండలు తింటూఉన్నారుమరి నేను తిన్న ఎంగిలి మిఠాయి సంగతి ఏమిటి అని ఆలోచించాను.   నేను కలలో వారితో కలిసి ఎంగిలి మిఠాయిలను తిన్నాను పిల్లలు నన్ను చూసి చిరునవ్వు చిందించారునేను పిల్లలను ఆశీర్వదించి నూతనశక్తితో తిరిగి నా ఆఫీసుపని పూర్తి చేయడానికి అక్కడివారిని నాకు కావలసిన చిరునామా తెల్పమని కోరానువారు నాకు కావలసిన చిరునామా భవనము చూపించారు.

నేను అక్కడినుండి బయలుదేరి నాకు కావలసిన కంపెనీకి వెళ్ళి నా ఆఫీసు పని పూర్తి చేసుకొన్నానుఇప్పటికీ సంఘటనను మర్చిపోలేదుఇటువంటి సంఘటనను మనము శ్రీసాయి సత్ చరిత్రలోని 32.అధ్యాయములో చూడగలముబాబా తన మిత్రులతో కలిసి అడవిలో భగవంతుని అన్వేషణ ప్రారంభించినపుడు వారికి ఒక బంజారావాడు తారసిల్లి ఆకలితో అన్వేషణ చేయవద్దు, తాను ఇచ్చే రొట్టెలని తినమని కోరాడుబాబా స్నేహితులు అహంకారముతో బంజారావాని మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయారుబాబా మాత్రము బంజారావాడు పెట్టిన రొట్టెలు తిని భగవంతుని అన్వేషణ ప్రారంభించి తన గురువును కలుసుకొన్న సంఘటన తలపించింది.”

మద్రాసులోని కళ్యాణమండపములోని ఎంగిలి పదార్ధాలను తిన్న ఆపిల్లలను మర్చిపోలేకపోతున్నాను పెళ్ళివారు బయటకు వచ్చి ముగ్గురు పిల్లలకు భోజనము పెట్టి ఉన్నట్లయితే భగవంతుడు వారిని ఆశీర్వదించి ఉండును కదా అని తలచి నేను మద్రాసునుండి తిరిగి హైదరాబాద్ కు చేరుకొన్నానుఆనాటినుండి నేటివరకు నాజీవితంలో పెళ్ళిళ్ళకు వెళ్ళటము  వధూవరులను ఆశీర్వదించి, అక్కడ పెళ్ళి భోజనము చేయకుండా ఇంటికి వచ్చి ఇంటిభోజనము చేయటము కొనసాగిస్తున్నానునాకు కలలో ఎంగిలి భోజనము పెట్టిన ముగ్గురు పిల్లలలోని మానవత్వానికి మానవతాదేవతకు నమస్కరించాను.

జై సాయిరామ్

                 Image result for images of full meals in plantain leaf


(ఈ ఆధునిక యుగంలో పెళ్ళిళ్ళల్లో విందు భోజనాలు తమ తమ హోదాకు 

తగినట్లుగా ఎన్ని రకాలు తయారు చేసి వడ్డిస్తున్నారో మనమందరం 

గమనించే ఉంటాము.  అన్ని రకాలు ఒకేసారి ఎవరూ తినలేరని తెలుసుండీ 

విందు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారంటే అందులో సగం పదార్ధాలు తినలేక పారేసేవే 

అయిఉంటాయి. ఇంక మిగిలిన విషయాలను చెప్పడం అనవసరం. --- 

త్యాగరాజు)

(రేపటి సంచికలో మరొక మానవత్వమ్ రాత్రి చలిలో మాతృప్రేమ)

(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు) 


Kindly Bookmark and Share it:

0 comments:

Post a Comment