Sairam ,If you wish to share your experiences ,poems on Sai or any Sai mandir information ,sai paintings etc then mail us on any one e-mail Id's .

Mail to priyanka Rautela -saipriya.rautela@gmail.com
Mail to Tyaga Raju Ji - tyagaraju.a@gmail.com

Tuesday, September 13, 2016

తన కన్నునిచ్చి పాప కన్నును కాపాడిన సాయి గణేష్

Posted by tyagaraju on 7:56 AM
Image result for images of sai vinayaka
   Image result for images of yellow rose hd

13.09.2016 మంగళవారమ్

ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

ఈ రోజు చెన్నై నుండి శ్రీమతి కృష్ణవేణిగారు వినాయక చవితి   మరుసటిరోజు తమ ఇంటిలో బాబావారు చూపించిన అద్భుతమైన లీలను పంపించారు.  శ్రీసాయి తత్వమ్ ఇంకా చాలా అధ్యాయాలు ప్రచురించవలసి ఉంది.  అప్పటిదాకా ఈ లీలను ఆపుచేసి ఉంచడం భావ్యం కాదు కనక ఈ రోజే ప్రచురిస్తున్నాను.  బాబావారు చూపించిన చమత్కారాలని జరిగిన వెంటనే మన సాయి భక్తులందరం పంచుకుంటే ఆయన మీద మనకున్న భక్తి మరింతగా పెంపొందుతుంది.

ఓమ్ సాయిరామ్


తన కన్నునిచ్చి పాప కన్నును కాపాడిన సాయి గణేష్

       Image result for images of baba in eye

బాబావారు వినాయకుని రూపంలో నా పాపను కాపాడారుఆరోజు 05.09.2016 సోమవారం, వినాయక చవితిఎప్పటిలాగే అందరం చక్కగా వినాయకుని పూజించుకొన్నాముతరువాతి రోజు మంగళవారం కావడంవల్ల అదేరోజు సాయంత్రం వినాయక ప్రతిమను నిమజ్జనం చేయాలనుకున్నానుకాని మావారు మూడురోజులు వుంచిన తరువాత నిమజ్జనం చేద్దామన్నారునేను మా చిన్న పాపతో పూజ సరిగా చేయలేనేమో అనుకున్నానుప్రతి సంవత్సరం మావారు, ఆయన స్నేహితులతో కలిసి నిమజ్జనం చేస్తూ ఉంటారుప్రతిసంవత్సరం మావారి స్నేహితులు తమతమ విగ్రహాలని నిమజ్జనం చేయడానికి వెళ్ళేముందు మావారిని  మావిగ్రహాన్ని కూడా  నిమజ్జనం చేయమని  రమ్మని పిలుస్తూ ఉంటారుకాని మావారి స్నేహితులు అదేరోజు అనగా సోమవారమే తమతమ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడానికి వెళ్ళారు కాని మావారిని రమ్మని పిలవడం మర్చిపోయారుఇంతలో నేను మాయింటి బయట ఉన్న ఐరన్ షాపుకు వెళ్ళానుఆషాపులో ఉన్నామెమీరు ఈసారి వినాయకుని ప్రతిమను మీవారి స్నేహితులతో కలిసి నిమజ్జనం చేయడానికి వెళ్ళలేదామీవారి స్నేహితులు ఇప్పుడే వెళ్ళారు అని అందిఒకవేళ మాతో చెప్పడం మర్చిపోయారేమో అన్నానుఅప్పుడామె ఎప్పుడు రావాలో ఎప్పుడు వెళ్ళాలో అంతా ఆయన నిర్ణయంవెళ్ళిపొమ్మన్నంత మాత్రాన ఆయన వెళ్ళిపోరు, రమ్మన్నంత మాత్రాన ఆయన వచ్చేయరు అని అందినేనుకూడా అవును అంతా ఆదైవనిర్ణయమే అన్నానుమరుసటిరోజు మంగళవారం సాయంత్రం వినాయకునికి నైవేద్యం కోసం ప్రసాదం తయారుచేసానువినాయకుని ముందు దీపం వెలిగించి అగరువత్తులు వెలిగించానుఇంటిలో నేను, మాచిన్న పాప మాత్రమే ఉన్నాము  మాపాప నాదగ్గరే బంతితో ఆడుకొంటూ ఉందిసహస్రనామాలు చదువుదామని నేను పుస్తకం తీస్తున్నానుఇంతలో మాపాప కూర్చున్నచోటనుండి లేచి అగరువత్తి స్టాండువద్ద పడ్డ బంతిని తీసుకోవడానికి వంగిందినేను ఆవిషయం గమనించలేదుపాప బంతి తీసుకోవడానికి కిందకి వంగడంతో వెలుగుతూ ఉన్న అగరువత్తి పాప ఎడమకంటికి తగిలిందిఅసలు ఆరోజు మధ్యాహ్నంనుండి నాకుడి కన్ను అదురుతూనే ఉందిఆడవారికి కుడికన్ను అదురుతే మంచిది కాదంటారుఅప్పుడు బాబాని బాబా నా కుడికన్ను అదురుతోందిఎటువంటి చెడు జరగకుండా చూసే భారం మీదే అని ప్రార్ధించుకున్నానుపాప కంటికి ఏమయిందోనని చాలా భయంవేసిందిముందుగా కంటిని శుభ్రంగా చల్లని నీటితో కడిగానుకుడికన్ను చేతితో మూసి పాపకి బిస్కట్ ఇచ్చి అమ్మనోటిలో పెట్టు అన్నానుపాప నానోటిలో బిస్కట్ పెట్టగానెఅమ్మయ్య, పాప కంటికి ఏమీ జరగలేదని ఊపిరి పీల్చుకున్నానువెంటనే బాబా పటం వద్దకువెళ్ళి నమస్కరించుకున్నానుపాపకి ఎడమకన్ను క్రింద మాత్రమే అగరువత్తి  కాలడంవల్ల చిన్నగా గాయమయింది.  
పాప కంటిలో అగరువత్తు గుచ్చుకున్నా, లేక బూడిద పడ్డా కంటికి ఏమయి ఉండేదో తలచుకుంటేనే భయం వేసింది.

బాబాగారు మాకు కాబోయే కొండంత బాధను గోరంత విధంగా తీర్చేశారుఇక్కడ విచిత్రమయిన విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడయితే మాపాప కంటికి అగరువత్తి తగిలిందో అప్పుడే మావినాయకుని విగ్రహానికున్న ఎడమకన్ను ఊడి క్రిందపడిందిఅది మాపాప నిద్రపోయాక గమనించానుఇక్కడ చెన్నైలో వినాయకుని విగ్రహానికి కండ్లకు గురువిందగింజలు పెడతారు.పాపకు తగిలిన దెబ్బకూడా ఎడమకంటికేఇపుడు అన్నీ ఆలోచించి చూస్తే ఐరన్ షాపులో ఆమె చెప్పినట్లుగా ఆయన మాపాపను కాపాడటానికే ఈమూడు రోజులు మాఇంటిలో ఉన్నారుమీకిప్పుడు ఒక సందేహం రావచ్చునుమొదటిరోజునే నిమజ్జనం చేసేసి ఉంటే ఇదంతా జరిగేది కాదు కదా అనికాని మాపాపకు ఏదో రూపంలో కంటికి పెద్ద హాని కలగవచ్చుబాబా వినాయకుని రూపంలో రాబోయే ఆపదని ఈవిధంగా నివారించారుబాబాయే ఆరూపంలో తొలగించారని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉందిఎందుకంటే నాకు కుడికన్ను అదరడం వల్ల ఏవిధమయిన కీడు జరగకుండా కాపాడమని బాబాకు విన్నవించుకున్నానుఅందువల్లనే ఆయన పెద్ద ఆపదనుండి మాపాపను కాపాడారుమైనతాయి కధకూడా మనందరికీ తెలుసున్నదే కదా.

(రేపు యధాప్రకారంగా శ్రీసాయిబాబా వారి తత్వము)

(సర్వం శ్రీ సాయినాధార్పణమస్తు)

Kindly Bookmark and Share it:

1 comments:

sandhyabhaskar varada on October 4, 2016 at 9:54 AM said...

aaha sai

Post a Comment